top of page
Fysio

Litt om
fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Fysioterapi forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon. Behandling er basert på grundig klinisk undersøkelse og hva pasienten selv ønsker hjelp til.


Hos oss er alle offentlig autoriserte fysioterapeuter. Vi ønsker at behandling skal være aktiv, og at trening og aktivitet er vesentlige tiltak for å oppnå bedring.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.


​Vårt mål er at du som pasient skal være delaktig i din egen rehabilitering, og bli i stand til å gjøre noe med dine plager selv.

_DSC6899.jpg
Manu

Manuellterapeuter har mastergradsutdanning fra universitet innen fagområdet muskel- og skjelettsystemet.  Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-, nerve og skjelettsystemet for å gjenopprette, eller bedre kroppens funksjoner. 

Manuellterapi

HEL_5871.jpg

 I forbindelse med undersøkelsen kan manuellterapeuter rekvirere bildediagnostikk (som røntgen/MR/CT/ UL). Innen manuellterapi benyttes dokumenterte behandlingsmetoder innenfor muskel-, nerve- og skjelettområdet, herunder manipulasjon, mobilisering, nålebehandling, trening, rådgiving osv. Manuellterapeuter kan henvise til spesialisthelsetjenesten, og sykemelde pasienter.

psyko

Psykomotorisk fysioterapi

Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

​Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi

smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstanden i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt

med egen kropp.

 

Bedre kontakt med kroppen og friere pust kan gi fornemmelse av mer

tilstedeværelse og bedre kontakt med andre. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp i selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

Pust og spenninger i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Hva kan skje i

behandlingen?

Det er viktig at det etableres en trygg og tillitsfull relasjon mellom deg og fysioterapeuten. 

 

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Økt kontakt med muskelspenninger og pust kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og

naturlige avspenningsevne. Kroppslig ledighet, friere pust og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og erkjennelser, og du oppmuntres til refleksjon og samtale. Bearbeiding av vanskelige følelser kan være en del av behandlingen.

Se video

Hva kan oppnås i behandlingen?

- Økt trivsel, livsglede og bedre funksjon i hverdagen

- Økt mestring og reduksjon av smerter

- Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de kan være uttrykk for

- Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet

- Økt kontakt med egne følelser, behov og grenser

- Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser

- Kroppslig beredskap reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

Lymf

Lymfødem 
behandling

Lymfødem er en sykdom som kan oppstå når lymfesystemets kapasitet er nedsatt. Dette kan være medfødt (primært lymfødem) eller oppstå etter fjerning av lymfeknuter eller skade på lymfeårer (sekundært lymfødem).

Behandling av lymfødem kan inneholde lymfedrenering, pulsator, kinesiotape, hudpleie, aktivitet- og treningsveiledning og kompresjonsbehandling i form av bandasje og/eller kompresjonsplagg.

Les mer om årsak og behandling fra samarbeidspartner her

Ultra

Ultralyd undersøkelse

Diagnostisk ultralyd er en sikker undersøkelse uten bivirkninger hvor man kan se inn i kroppen for å undersøke muskler, sener, kalkformasjon, slimposer, leddbånd og ledd. Med dette har vi mulighet til å påvise skader i muskler og ledd. Ultralydundersøkelsen er dynamisk, hvilket gjør at pasienten kan utføre den smertefulle bevegelsen samtidig som man scanner med ultralydapparatet. Man kan derfor se hva som skjer ved den smertefulle bevegelsen. Ultralyd benyttes både i diagnostisering og oppfølging av lidelser i muskel og skjelett, og er et svært nyttig verktøy i en rekke problemstillinger.

bottom of page