Historikk

Rosenkrantz fysikalske institutt A/S åpnet i nåværende lokaler 8/1- 1978.

Eierne var Arne Bruland og Ronnie Stensnes som begge kom fra instituttet til Ronald Stensnes som forøvrig også var medeier de første årene.

Bygget var tidligere eid og drevet av Martens bakeri. Våre lokaler var de siste i huset som ble benyttet til bakeri i flere år etter at Martens flyttet til Mindemyren.

Fram til 1986 drev instituttet videreutdanning i Manuell Terapi. Denne utdanning foregår nå på Universitetet i Bergen. Instituttet fungerte også som praksisplass for studenter ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen.

I 1988 ble instituttet omdannet til gruppepraksis hvor alle terapeuter ble likeverdige eiere og funksjonen som daglig leder går nå på omgang.

Vårt nåværende navn er Rosenkrantz Fysioterapi og Manuell Terapi DA.

Vi har alltid lagt vekt på å ha et bredt tilbud til våre pasienter. I tillegg til allmenn fysioterapi og manuell terapi kan vi i dag tilby lymfødembehandling og spesialist i kvinnehelse.

Vi er idag 10 terapeuter på instituttet. Samtlige er offentlig godkjente og har avtale om trygderefusjon. Alle er faglig aktive og oppdaterer seg jevnlig på kongresser og kurs. Vi har et godt og åpent miljø hvor vi hjelper hverandre og prøver å dra veksler på hverandres erfaringer og ekspertise.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som pasient hos oss.

Rosenkrantz fysikalske institutt A/S åpnet i nåværende lokaler 8/1- 1978.
Eierne var  Arne Bruland og Ronnie Stensnes som begge kom fra instituttet til Ronald Stensnes som forøvrig også var medeier de første årene.
Bygget var tidligere eid og drevet av Martens bakeri. Våre lokaler var de siste i huset som ble benyttet til bakeri i flere år etter at Martens flyttet til Mindemyren.
Det første året arbeidet det 6 terapeuter her og vår sekretær Margareth Hagevik har vært med helt fra starten.
Fram til 1986 drev instituttet videreutdanning i Manuell Terapi. Denne utdanning foregår nå på Universitetet i Bergen. Instituttet fungerte også som praksisplass for studenter ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen.
I 1988 ble instituttet omdannet til gruppepraksis hvor alle terapeuter ble likeverdige eiere og funksjonen som daglig leder går nå på omgang.
Vårt nåværende navn er Rosenkrantz Fysioterapi og Manuell Terapi.
Vi har alltid lagt vekt på å ha et bredt tilbud til våre pasienter.I tillegg til Allmenn fysioterapi og Manuell Terapi kan vi i dag tilby Lymfødembehandling og Gynekologisk fysioterapi.
Det arbeider i dag 10 terapeuter på instituttet. Samtlige er offentlig godkjente og har avtale om trygderefusjon. Alle er faglig aktive og oppdaterer seg jevnlig på kongresser og kurs. Vi har et godt og åpent miljø hvor vi hjelper hverandre og prøver å dra veksler på hverandres erfaringer og ekspertise.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som pasient hos oss.